AUSTRIA – GO-Box – obowiązek przesłania dokumentów pojazdu w ciągu 8 dni od pobrania urządzenia

W przypadku gdy auto posiada klasę emisji spalin wyższą niż III istnieje obowiązek udokumentowania jej wysokości poprzez dostarczenie dokumentu, którym może być:

– certyfikat Euro,
– świadectwo homologacji,
– dokument COP (zgodność produkcji).

Dokumentacje wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu należy przedłożyć w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od dnia wpisania do urządzenia Go-Box.

Dokumenty można przesłać:
fax: +43 50108-912913
e-mail: euroclass@asfinag.at