Austria – płaca minimalna – kierowcy – dokumenty

Dokumenty, które muszą bezwzględnie znajdować się w pojeździe podczas delegacji:

 

Kopia zgłoszenia delegacji 

Jeśli z powodów czasowych i technicznych — jak np. przy prowadzeniu kabotażu — kopii zgłoszenia nie ma w pojeździe, należy posiadać przy sobie otrzymany w momencie zgłoszenia numer transakcji/numer referencyjny.

 

Zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym A1 (lub dopuszczalne dokumenty zastępcze – potwierdzenie złożenia wniosku z ZUS)

w języku niemieckim. Należą do tego także już wystawione dla pracownika zaświadczenia A1, które potwierdzają jego ubezpieczenia społeczne.

Tłumaczenie nie musi być przysięgłe.

 

Umowa o pracę/umowa-zlecenie

Tłumaczenie nie musi być przysięgłe.

 

Zapisy czasu pracy

Zapisy czasu pracy muszą zostać okazane w momencie kontroli.   W trakcie kontroli na miejscu funkcjonariusze organu podatkowego muszą też mieć możliwość wglądu w zapisy czasu pracy z ostatnich 28 dni przed dniem kontroli.