LONDYN strefa LEZ dla autokarów

Rejetsracja do systemu LEZ obowiązkowo inaczej kara 200 GBP za dzień – nasza opłata 60,00 Euro za zgłoszenie pojazdu, minimum na 10 dni przed wjazdem na teren Londynu.

Zwolnienie z opłat congestion charge 11,50 GBP za dzień (opłaty są pobierane od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 – w weekendy nie obowiązuje)

Zwolnienie z opłat na wniosek dla pojazdów powyżej 9 miejsc sidzących, oplata jednorazowa 10 GBP  (opłaty są pobierane od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 18.00 – w weekendy nie obowiązuje).

Potrzebna kopia dowodu rej. + potwierdzenie emisji klasy spalin od producenta pojazdu.