JAKIE WARUNKI OKREŚLAJĄ ŚRODKI TRANSPORTU DO PRZEWOZU ZWIERZĄT?

Liczne przepisy oraz rozporządzenia szczegółowo opisują warunki transportu zwierząt, czas oraz konstrukcję środków transportu. Posiadanie specjalistycznych środków transportu jest zasadniczym warunkiem aby otrzymać zezwolenie na transport zwierząt. Również są ściśle określone wymagania w stosunku do kierowcy, który konieczne musi posiadać licencję na przewóz zwierząt. Kierowca oraz firma, która zleca przewóz zwierząt muszą mieć świadomość że nie dotrzymanie warunków transportu oraz brak dokumentów identyfikujących wiąże się z licznymi konsekwencjami karnymi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przewozów komercyjnych zwierząt kręgowych na terytorium Unii Europejskiej mogą dokonywać jedynie przewoźnicy posiadający zezwolenie. Transport w celach komercyjnych nie jest ograniczony do transportu związanego z jednoczesną wymiana pieniędzy, towarów lub usług. Transport w celach komercyjnych obejmuje w szczególności transport, który bezpośrednio lub pośrednio ma na celu osiągniecie korzyści finansowych.

 

Ogólne wymagania stawiane środkom transportu do przewozu żywych zwierząt:

  • zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom
  • zapewnienie ochrony przed warunkami meteorologicznymi
  • zapewnienie urządzeń do załadunku i wyładunku tak aby nie powodować zranienia
  • zapewnienie odpowiedniej powierzchni podłogi i wysokości pojazdu
  • zapewnienie czystości pojazdu oraz jego dezynfekcji
  • wyraźnie oznakowanie pojazdu przewożącego żywe zwierzęta

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców www.brk.pl , fot. poglądowa