Zmiana w rejestracji VAT dla transportu pasażerskiego w Chorwacji

z dniem 2.01.2019 tj. chorwacki organ podatkowy wymaga – zgodnie ze zmianami w podatku VAT

 

Rozporządzenie („Pravilnik oporezu na dodanu vrijednost”), Dziennik Urzędowy nr 1/2019 z 2.01.2019

zagraniczne firmy przewozowe wykonujące międzynarodowy transport osób w Chorwacji i przez Chorwację są zobowiązane zgłaszać każdy przejazd przed wjazdem na teren Chorwacji i przez Chorwację

korzystając ze specjalnie stworzonego formularza.

Dane zgłoszeniowe: (wersja j. polski- formularz obowiązuje w j. chorwackim lub j. Niemieckim) dla Państwa informacji tłumaczenie polskie

Formularz MCP

Powiadomienie o usłudze transportowej w międzynarodowym ruchu pasażerskim

 

  1. Informacje ogólne

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego HR

Podatnik (imię / nazwisko i imię)

Adres (państwo, miasto, ulica i numer)

Numer identyfikacji podatkowej przedstawiciela podatkowego

Osoba odpowiedzialna

 

  1. Zgłaszanie usługi transportowej

Lf. Zl. Data wykonania usługi transportowej

na terytorium Chorwacji

(Data lub okres

od – do)

Identyfikacja środka transportu

 

Planowana trasa dla

Transport po chorwacku

Obszar 1

 

nrData wykonania usługi transportowej na terytorium Chorwacji (Data lub okres od – do)nr rejestracyjny pojazduPlanowana trasa dla Transport po Chorwacji Obszar 1

 

Potwierdzam prawidłowość podanych informacji. Miejsce i data: _____

Billing utworzyła następującą osoba:

(Imię i nazwisko) Podpis: ___________

 

1 Przy realizacji usługi transportowej przez Chorwację należy podać punkt wejścia i wyjścia w Chorwacji. Podczas wykonywania usługi transportowej w Chorwacji należy podać planowaną trasę.

ZGŁOSZENIE MUSI ZOSTAĆ WYSŁANE NA ADRES e-mail:

odjel.stranci@porezna-uprava.hr

formularz Zgłoszenie przejazdu Chorwacja MCP