Zmiany lokalizacji przystanku we Florencji

W ślad za informacją Biura ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu Włoch począwszy od 1 marca 2019 r. ustalone zostały na terenie Florencji nw. Przystanki, z których będzie można korzystać przy wykonywaniu przewozów pasażerskich:

  1.      Piazzale Montelungo, wyłącznie w godzinach nocnych 22.00 – 06.00
  2.     Via Santa Caterina da Siena – stacja autobusowa Ex Sita, wyłącznie w godzinach nocnych 21.00 –  7.00 i tylko na terenie dworca autobusowego
  3.     Viala Palazzeschi
  4.     Via Detti – przystanek „Pante a Greve”
  5.     Viale Palazzeschi (prossimita Via del Gignoro-intersezione Viale Verga).

Jako miejsca postojowego, można także ewentualnie używać parkingu „Parcheggio scambiatore Villa Costanza“ znajdującego się w gminie Scandicci.

Konieczne jest stosowanie się do nowych przepisów i nie korzystanie z innych miejsc postojowych, niż wyżej wymienione.

Przedsiębiorcy posiadający wydane zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne z przystankiem we Florencji innym niż wyżej wymienione, proszeni są o złożenie wniosku o dokonanie zmiany lokalizacji przystanku i dostosowanie zezwoleń zgodnie z wymogami.

Ponadto, na przewoźnikach spoczywa obowiązek powiadamiania właściciela drogi lub kontaktowania się z nim w zakresie innych zaleceń i wszelkich pozostałych wymagań. Instytucją właściwą dla gminy Florencja jest dział komunikacji

(e-mail: segreteria.mobilita@comune.fi.it).