Chorwacja – wzmożone kontrole Urzędu Skarbowego

Ministerstwo Finansów wprowadza wzmocnioną kontrolę wypełniania zobowiązań prawnych podatników prowadzących okazjonalny międzynarodowy transport drogowy pasażerów na terytorium Republiki Chorwacji w celu sprawdzenia zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT, dlatego chcielibyśmy przypomnieć państwu o zobowiązaniach podatkowych w terytorium Republiki Chorwacji.

Należy pamiętać, że certyfikat przydzielonego kodu OIB i decyzja w sprawie przypisania numeru identyfikacyjnego VAT muszą być przewożone w pojazdach przewożących pasażerów na terytorium Republiki Chorwacji wraz z wypełnionym formularzem MCP, który został przekazany administracji podatkowej.