Austria – kontrole pod kątem płacy minimalnej

W Austrii odnotowano ostatnio rosnącą liczbę grzywien za nieprzestrzeganie austriackich ustaw o minimalnym wynagrodzeniu pracowników delegowanych (Lohn- i Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz). We wszystkich przypadkach postępowanie zostało wszczęte po kontroli drogowej przez policję podatkową na kierowców, którzy ładowali i rozładowywali w Austrii.

Policja stwierdziła różne naruszenia wymogów formalnych ustawy: brak zgłoszenia kierowcy do pracy w Austrii (ZKO-3T) i / lub nieprzedstawienie w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji, którą kierowcy muszą mieć przy sobie (zgłoszenie ZKO-3T, A1, umowa o pracy, odcinki wypłat i potwierdzenia wypłat).

W jednym przypadku właściciel/zarządzający firmy otrzymał kilka grzywien o łącznej wartości 5500 euro.

Ponieważ są to w dużej mierze obiektywne fakty, szansa obrony grzywien jest niewielka, dlatego zaleca się zapobieganie im poprzez przestrzeganie wymogów ustanowionych przez austriacką ustawę o minimalnym wynagrodzeniu pracownika oddelegowanego.

 Tax Service Nadolski