Zmiany w mandatach karnych

Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2019 r. pod pozycją 807 opublikowało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2019.807). Zmianie ulegają zasady doręczania mandatów, terminy opłat oraz wzory stosowanych formularzy.
Jedną z najważniejszych zmiana jest termin płatności mandatu. Kierowca, który 1 maja 2019 r. i później otrzyma mandat karny zaoczny będzie musiał dokonać płatności w terminie do 14 dni. Na stronie 2 odcinka „C”: „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”, po wyrazie „wystawienia” dodaje się wyrazy „albo doręczenia”. Czyli tutaj minister wydłużył obowiązujący termin z obowiązujących dotychczas 7 dni właśnie do 14. Po tym terminie sprawa zostaje skierowana do sądu bez względu na fakt, iż kierowca deklaruje dokonanie wpłaty. Zmiana dotyczy mandatów np. za nieprawidłowe parkowanie, czy wykroczenia zarejestrowane fotoradarem.