Porady truckerów – Chrońmy dłonie

Kierowca wykonuje wiele czynności związanych z eksploatacją pojazdu oraz załadunkiem towaru. Dlatego stosunkowo często ma kontakt ze smarami, olejami czy substancjami toksycznymi lub wręcz niebezpiecznymi czy żrącymi, jak np. w przypadku przewozów ADR. W związku z tym może dojść do wytworzenia zmian alergicznych…

Dermatozy, najczęściej obejmują dłonie, przedramiona, a czasem nawet uda, gdy ktoś przez dłuższy czas pracuje w zanieczyszczonym ubraniu, które przylega do skóry, natomiast lotne czynniki alergiczne zmiany wystąpić mogą również w okolicach powiek, policzków, szyi.

Jak się zabezpieczyć?

– nie dopuszczajmy do wysuszenia skóry,

– zrezygnujemy ze stosowania tzw. past BHP, które również są agresywnym czynnikiem drażniącym.
– myjmy częściej ręce,

– prace niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem pojazdu wykonujmy w rękawicach ochronnych,

– w przypadku wykonywania długotrwałych prac, powinny być one co jakiś czas zmieniane, gdyż skóra cały czas paruje i dochodzi na niej do wytwarzania wilgotnego mikrośrodowiska, które samo w sobie sprzyja zarówno alergiom, jak i grzybicom,

– rękawice powinny być dobrej jakości, gdyż niektóre z nich same w sobie mogą być czynnikiem alergizującym. Wiele osób uczulonych jest choćby na składniki gumy i wówczas kontakt z nimi doprowadzi lub zaostrzy zmiany na skórze.