KONIEC Z WYŚCIGAMI SŁONI?

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by równocześnie z wprowadzaniem do prawa „korytarzy życia” i „jazdy na suwak” zakazać wyprzedzania się kierowcom ciężarówek, tzw. wyścigu słoni. Drugim pomysłem było wprowadzenie wprost obowiązku jazdy wyłącznie prawym pasem drogi szybkiego ruchu.

Ministerstwo Infrastruktury odmówiło jednak rozszerzania projektu, nad którym de facto kończy prace. Nie oznacza to bynajmniej, że w przyszłości się nimi nie zajmie, ale obecnie nie chce ich łączyć z przygotowanymi już zmianami z obawy, że debaty nad nowymi projektami mogłyby przesunąć termin wprowadzenia zmian w kodeksie drogowym, które mają wejść w życie 1 października br.