NAPRAWA BŁĘDU W ADR 2019

Polska podpisała umowę wielostronną M321
Umowa ta dotyczy UN3316 – przypisuje kategorię transportową 2 dla przesyłek, dla których nie określono grupy pakowania. Jest to naprawa oczywistego błędu, który pojawił się w ADR 2019 w związku z nieprecyzyjnym zapisem przepisu szczególnego 671. Czas trwania umowy jest bardzo krótki – tylko do 31 grudnia 2020, bowiem już w ADR 2021 błąd ma być naprawiony.

Chodzi o to, że grupa pakowania całej przesyłki odpowiada najwyższej grupie pakowania któregokolwiek ze składników i wówczas, zgodnie z przepisem szczególnym 671 każdej z grup pakowania odpowiadają odpowiednie kategorie transportowe: I GP – kat. transp. 1, II GP – kat. transp. 2 i III GP – kat. transp. 3. Zgubiono sytuację, gdy wszystkie składniki nie mają przypisanej grupy pakowania…

Istnieje bowiem 55 pozycji – i są to wszystko gazy klasy 2, które mogą się „załapać” pod tę umowę.