NIEMCY WYCOFUJĄ SIĘ Z DOPŁAT

Od 1 stycznia 2019 r. pojazdy zasilane gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Federalny Urząd Transportu Towarowego doprecyzował teraz warunki zwolnienia od obowiązku dokonywania opłat drogowych.

Zasadniczo pojazd musi być napędzany NG (Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) lub LNG (Liquefied Natural Gas). Możliwe są napędy biwalentne, w przypadku których udział gazu ziemnego w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu (za wyjątkiem fazy zimnego startu) musi wyraźnie dominować. W przeciwnym razie przyjmuje się, że nie jest to napęd na gaz ziemny w rozumieniu ustawy i preferencyjna stawka na myto nie może być zastosowana.

Na żądanie należy udowodnić dominację napędu na gaz ziemny, przedkładając odpowiednią dokumentację.