FUNKCJONARIUSZE SC ZATRZYMAJĄ CI DOWÓD REJESTRACYJNY!

7 sierpnia Prezydent RP podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian (w ustawie Prawo o ruchu drogowym) jest poszerzenie kompetencji organów skarbowych dokonujących kontroli drogowych środków transportu. W myśl nowych zapisów przyznano uprawnienia funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kontrolowane go pojazdu. Obecnie funkcjonariusze SC mogą podobnie jak policja, Inspekcja Transportu Drogowego czy Straż Graniczna, prowadzić kontrolę ruchu drogowego, niemniej gdy stwierdzą przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego to w tym celu muszą wzywać policję. Procedura ta znacznie niepotrzebnie wydłuża czas i dodatkowo angażuje funkcjonariuszy policji. Dlatego nowelizacja likwidując tę lukę.

Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na 1 września 2019 r., jednakże zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym dotyczące uprawnień do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kontrolowanego pojazdu przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej mają zacząć obowiązywać 1.01.2020 r.