FRANCJA – AUTOKAROWE KONTROLE

Przypominamy o najważniejszych kwestiach dotyczących autokarowych kontroli drogowych we Francji. Wykaz pasażerów jest obowiązkowy! Każdy kierowca autokaru, który wykonuje transport pasażerski, musi mieć wykaz pasażerów na stworzony na podstawie ich nazwisk, który musi zostać przedstawiony inspektorom na żądanie. Ten nieformalny dokument musi zawierać pełne informacje: imię i nazwisko każdego pasażera oraz w kontekście wspólnego transportu dzieci, nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować w przypadku każdego dziecka. Zalecane jest posiadanie „Zielonej karty”, która ułatwia rozliczenie w przypadku uszkodzenia pojazdu.

Przypominamy również, że od czasu zmiany przepisów o ruchu drogowym we Francji korzystanie z radarowych systemów ostrzegawczych karane jest grzywną w wysokości od 1500 do 3000 euro.

W przypadku rażącego naruszenia przepisów prawnych, władze francuskie są również uprawnione są do przejęcia autokaru.

Tax Service – VAT Consulting
ul. Szkolna 3, 62-050 Mosina

Telefon: + 48 515 608 211
Adres e-mail: taxservice@nadolski.eu