DROŻSZE HOLOWANIE I PRZYMUSOWE PARKOWANIE

Minister Finansów obwieścił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki będą obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) ogłasza się maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2020 r.:

  • rower lub motorower: a) za usunięcie – 118 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 22 zł;
  • motocykl: a) za usunięcie – 232 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 29 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: a) za usunięcie – 503 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 42 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie – 628 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 54 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: a) za usunięcie – 887 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 79 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: a) za usunięcie – 1308 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 142 zł;
  • pojazd przewożący materiały niebezpieczne: a) za usunięcie – 1591 zł, b) za każdą dobę przechowywania – 208 zł.