AUTOKARY – ZWROTY PODATKU VAT W UNII EURPEJSKIEJ

Przypominamy, że termin składania wniosków o zwrot podatku VAT % naliczonego w innym państwie członkowskim za rok poprzedni upływa zawsze 30.09. Za rok 2018  – termin to 30.09.2019! Tego terminu nie można przedłużyć!

Układ z Schengen znoszący kontrole na przejściach granicznych wprowadził zmiany także w opodatkowaniu przewozów pasażerskich. Wcześniej podatek był płatny na granicy, obecnie 6. wytyczna Unii Europejskiej mówi, że przewozy pasażerskie w krajach UE podlegają opodatkowaniu na podstawie przejechanych kilometrów na terenie danego kraju.

I tak opodatkowanie na zasadach ogólnych występuje w: Niemczech, Belgii, Austrii, Holandii, Słowenii, Chorwacji oraz Danii. Opodatkowanie na granicy państw takich Szwajcaria/Niemcy, a zwroty podatku VAT na wniosek takich państw, jak: Włochy, Francja, Republika Czeska, Słowacja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Portugalia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry.

Jednocześnie prawo UE umożliwia państwom członkowskim zastosowanie własnego prawa jeżeli chodzi o międzynarodowe przewozy osób, tak że mają one możliwość:

– zwolnienia z podatku,

– opodatkowania stawką obniżoną lub opodatkowania regularną stawką VAT% obowiązującą w danym państwie,

– wyznaczenia terminów złożenia deklaracji i odprowadzenia podatku Vat do odpowiedniego urzędu skarbowego wg przepisów o podatku VAT w danym kraju.

I tak: w Niemczech stawka VAT wynosi 19% (podatek VAT do odliczenia 19%), w Belgii i Holandii – 6% (do odliczenia 21%), w Austrii – 10% (do odliczenia 20%), Francji – 10% (do odliczenia 20%), we Włoszech nie mamy podatku VAT na międzynarodowy transport pasażerski, w Słowenii – 9,5% (do odliczenia 22%), w Chorwacji i Danii – 25% (do odliczenia 25%). W Hiszpanii istnieje obowiązek rejestracji, podatek wynosi 10% (do odliczenia 21%).

Tax Service – VAT Consulting
ul. Szkolna 3, 62-050 Mosina

Telefon: + 48 515 608 211
Adres e-mail: taxservice@nadolski.eu