NAWET 10 000 ZŁ ZA BRAK TABLICZKI

Kierowca gdy wiezie odpady krajowe lub międzynarodowe po Polsce powinien pamiętać o oznaczeniu pojazdu lub zespołu pojazdu odpowiednią tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis czarnymi literami „ODPADY”. Jeżeli jest to mniejszy środek transportu, to tablica może być mniejsza  tj. 300 mm szerokości i 120 mm wysokości. Tablice umieszcza się z przodu środka transportu na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie musi odporne na warunki atmosferyczne.

W przypadku transgranicznego transportu odpadów, czyli pomiędzy krajami UE lub wjazdu do kraju z poza UE dopuszcza się oznaczenie białą tablicą z czarną literą „A”.

Jeżeli Służba Celno-Skarbowa stwierdzi brak tablicy, to zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym Izba Administracji Skarbowej może wymierzyć karę w drodze decyzji administracyjnej na przewoźnika w kwocie 10 000 zł.