PRZEWOZY ADR – PARKOWANIE

Warto również pamiętać, że przewozy ADR są opatrzone wieloma obostrzeniami dotyczącymi nie tylko samego przejazdu, ale i zatrzymywania się oraz parkowania. Zasadą jest, że w pierwszej kolejności parkowanie powinno odbywać się w miejscu załadunku lub rozładunku, czyli w bazie danego przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak kierowca cysterny jest w trasie, powinien zatrzymać się na parkingu strzeżonym znajdującym się z dala od miejsc publicznych. Niestety, nie może to być dowolnie wybrane miejsce, bo zakaz wjazdu na parking samochodów przewożących towary niebezpieczne i poruszania się z nimi po drogach regulują stosowne znaki (B-13, B-14) i dlatego zaleca się wcześniejsze zaplanowanie trasy właśnie pod kątem właściwego wyboru dróg i miejsc do zatrzymania się.