WDRAŻANIE USTAWY „PKS-owej”

18 lipca br. zaczęła obowiązywać ustawa o dofinansowaniu gmin wiejskich na transport autobusowy. Jest to sztandarowy pomysł rządu na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Miał być ponad miliard na dofinansowanie, mowa jest o 800 mln zł w przyszłym roku. Od 1 sierpnia do podziału będzie tylko 300 mln zł, a do każdego wozokilometra dopłacony zostanie 1 zł. O dotację, ale nie większą niż 0,8 zł do każdego wozokilometra mogą się zgłaszać organizatorzy transportu publicznego np. gminy, a ich wysokość ma zależeć od długości realizowanego połączenia autobusowego czy jego częstotliwości. Z założenia jednak władze lokalne będą finansowały część ceny usługi z własnej kieszeni i ma to być nie mniej niż 10% ceny.

Wszystko wskazuje na to, że zapowiedziane przez rząd linie ruszą we wrześniu, z tym tylko, że raczej nie będą to nowe połączenia, tylko linie „zmodyfikowane” zgodnie z sugestią Ministerstwa Infrastruktury. Prawdziwym egzaminem będzie prawidłowe dokonanie rozliczenia każdej linii o charakterze użyteczności publicznej w taki sposób, aby za jakiś czas nie trzeba by było zwracać pieniędzy. Wątpliwości budzi też zaangażowanie się samych samorządów i działających na ich terenie przewoźników w modernizację taboru, gdyż biorąc pod uwagę fakt, że dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest raczej na krótki okres to chyba niewielu się odważy się na inwestycje bez pokrycia.