PROCEDURY – ZDEJMOWANIE ZABEZPIECZEŃ CELNYCH

Zakładać i zdejmować zabezpieczenia celne może dokonywać funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej lub pracownik Agencji Celnej. W sytuacji gdy kontrolę będą przeprowadzać inne organy, np. ITD, funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej powinien być wezwany na miejsce kontroli.

Fakt zdjęcia plomby oraz założenia nowej każdorazowo powinien być odnotowany w protokole kontroli bądź bezpośrednio w dokumencie CMR. W adnotacji powinien znaleźć się zapis o tym, kto zdjął zabezpieczenie, numer zdjętego zabezpieczenia oraz numer nowego zabezpieczenia założonego przez kontrolującego.

Zdarza się również, że plomby są zakładane przez nadawcę po to, aby stanowiły zabezpieczenie dla nadawcy bądź przewoźnika i skutecznie odstraszały potencjalnych złodziei oraz „pasażerów na gapę” i były gwarancją, że w czasie transportu towar pozostał nienaruszony. Kontrolujący może takie zabezpieczenia również zdjąć, a następnie odnotować ten fakt w dokumentacji przewozowej.

Należy pamiętać, że samowolne zerwanie plomby będącej zabezpieczeniem celnym automatycznie wiąże się ze wszczęciem postępowania karnego wobec kierowcy i magazyniera oraz nałożeniem kary finansowej w wysokości kilkuset złotych.