MANDAT DLA KIEROWCY I POWAŻNE KŁOPOTY ODBIORCY ODPADÓW

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej, podczas kontroli drogowych na autostradzie A4 w rejonie Jędrzychowic, zatrzymali nielegalny transport odpadów komunalnych. Prawie 20 ton śmieci, pochodzących z Niemiec, miało trafić do województwa śląskiego.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, przesłano wniosek o wydanie opinii do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). WIOŚ wydał decyzję uznającą transport za nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów na podstawie rozporządzenia (WE) 1013/2006 z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a zatrzymany ładunek wraz ze środkiem transportu przetransportowano na wyznaczony parking.

Sprawę prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu. Zgodnie z przepisami ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów odbiorcy może grozić bardzo wysoka kara pieniężna, a nawet kara pozbawienia wolności do 5 lat.

www.gov.pl/web/kas