PROCEDURY – CELNICY Z KOLEJNYMI UPRAWNIENIAMI – POSYPIĄ SIĘ MANDATY!

Niedawno pisaliśmy że funkcjonariusze Celno-Skarbowi od 1 stycznia 2020 r. będą mogli w czasie kontroli stwierdzenia nieprawidłowości zatrzymać dowód rejestracyjny. Ale już DZIŚ mogą wystawić mandat nawet do kilku tysięcy złotych, stwierdzając że pojazd jest przeładowany.

Zgonie z treścią artykułu 96 § 1 punkt 6 Kodeksu wykroczeń (użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem), jeżeli podczas kontroli dokumentów i przewożonego towaru pod kątem ilości i masy stwierdzą przeładowanie pojazdu, czyli przewożenie ilości większej niż mówią o tym wskazania w dowodzie rejestracyjnym (dopuszczalna ładowność), kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych. A ponadto nie można wykluczyć wszczęcia postępowania przeciwko pracodawcy, czyli osobie, która jest właścicielem lub użytkownikiem tego pojazdu lub zespołu pojazdów. Dodatkowo przewoźnik  musi się liczyć z nałożeniem na niego kary na mocy Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy prawo o ruchu drogowym. W grę też może wówczas wchodzić obowiązek przedstawienia przez niego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego