PROCEDURY – NIE BĘDZIE KONTROLI PRZEWOZÓW ADR?

4 września br. weszło w życie Rozporządzenie ministra infrastruktury z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie Kontroli przewozu drogowego – Dz.U.2019.1684. Próżno jednak w Protokole kontroli drogowej znaleźć rubrykę „Przewóz towarów niebezpiecznych”.

Z załącznika nr 1 do tego rozporządzenia usunięto rubrykę „Przewóz towarów niebezpiecznych”, która w poprzednim protokole znajdowała się na stronie nr 2 pomiędzy rubrykami „Transport drogowy”, a „Przewóz żywych zwierząt”. Czyli obecnie mamy sytuację, że od 4 września br. służby uprawnione do kontroli przewozów towarów niebezpiecznych nie mogą używać starego protokołu, a w nowym nie mogą odnotować faktu kontroli. Na dodatek minister infrastruktury nie wykonał swojego obowiązku, który ma polegać na wydaniu rozporządzenia określającego nowe wzory niezbędnych przy takich kontrolach dokumentów, tzn. nowego wzoru Listy kontrolnej, a także nowych wzorów Protokołów kontroli, które miały być stosowane odpowiednio do różnych rodzajów przewozów: przewóz drogowy, przewóz koleją i przewóz wodnymi drogami śródlądowymi.

Nasuwają się więc pytania;

Czy można kontrolować tego rodzaju przewozy nie mogąc następnie tych kontroli udokumentować?

Do kiedy taka sytuacja będzie trwać?

I czy w związku z tym grozi nam paraliż w transporcie?