„KORYTARZ ŻYCIA” I „SUWAK” JEDNAK NIE OD 1 LISTOPADA

16 października br. posłowie procedowali rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym dotyczący korytarza ratunkowego i tzw. suwaka…

415 posłów głosowało za, 6 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W ten sposób ustawa nowelizująca ustawę – Prawo o ruchu drogowym została uchwalona. Ustawa zostanie przesłana do Senatu. Jeżeli nie zgłoszone zostaną uwagi, ustawa bezpośrednio trafi do podpisu prezydenta.

W związku z wydłużonym procesem legislacyjnym regulacje dotyczące tzw. korytarza życia i jazdy na suwak nie będą obowiązywały z dniem 1 listopada i odpowiednio 60 dni po publikacji – jak to pierwotnie zakładano lecz – zgodnie z poprawką Komisji Infrastruktury – 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Mandaty za nieprzestrzeganie tych przepisów nie są jeszcze ustalone ale, w obu przypadkach mają oscylować w granicach 50-500 zł.