PROCEDURY – PRZEWOZY W SYSTEMIE SENT – KIEROWCA RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNY

Przewoźnicy powinni informować kierowców, że za naruszenie obowiązków związanych z monitorowaniem towarów odpowiedzialność ponoszą nie tylko oni, ale również kierujący pojazdem, dlatego im również powinno zależeć na prawidłowej realizacji zadania przewozowego.

Przewoźnik decydując się na przyjęcie zlecenia przewozowego powinien się upewnić, czy nadawca dokonał zgłoszenia w systemie SENT. Jeśli jest on spoza granic Polski, najprawdopodobniej nie orientuje się w procedurze zgłoszenia i działania musi podjąć on sam.

Przede wszystkim przewoźnik powinien sprawdzić, jaki towar lub grupy towarów będą przewożone oraz w jakich ilościach. Następnie zweryfikować to, pod jakim kodem towar widnieje on w Nomenklaturze Scalonej. Kolejnym krokiem, po ustaleniu numeru CN, będzie weryfikacja, czy został on objęty systemem monitorowania.