USTAWA O „SUWAKU” I „KORYTARZU ŻYCIA” PODPISANA

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 5 listopada 2019 r. przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającą przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

To co do tej pory było dobrą wolą kierowcy od października ma stać się obowiązkiem. Do tej pory sytuacja w naszym kraju nie była uregulowana w kodeksie drogowym i w przypadku, gdy dwa pasy jezdni zwężały się do jednego, tworzyły się korki. Dotychczas znaki informujące o jeździe na suwak były tylko zaleceniem, jak należy zachować się na drodze we wskazanym miejscu, a nie nakazem takiego zachowania.

Nowy przepis ma również zmniejszyć aktywność „szeryfów drogowych”, czyli tych, którzy robią wszystko, by nie ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi.

Mandaty za nieprzestrzeganie tego przepisu mają oscylować w granicach 50-500 zł.