OD 7 LISTOPADA NIBY FORMALNIE WRÓCIŁY KONTROLE ADR

7 listopada 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego.

Rozporządzenie określa:

1) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego

2) sposób przeprowadzania kontroli

3) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne

Wzór protokołu kontroli w przypadku kontroli drogowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, który do tej pory budził niemałe kontrowersje gdyż nie można było w nim odnotować faktu przeprowadzenia kontroli pod kątem przewozu towarów niebezpiecznych. W nowym protokole całkowicie zrezygnowano z dwóch rubryk „skontrolowane dokumenty” i „skontrolowane przepisy” więc kontrolujący nie muszą (bo de facto nie mają gdzie) tego zaznaczać.

Ale jest to po części droga na skróty, bo minister infrastruktury miał opublikowań nowy protokół kontrolny/listę kontrolną, a nie kasować fragment w istniejącym już dokumencie. W efekcie może my się spotkać również z taką interpretacją, że kontrole ADR są nadal nielegalne, bo brak jest stosownego dokumentu potwierdzającego jej przeprowadzenie…