CZY MOŻNA PRZERWAĆ PAUZĘ KONTROLĄ DROGOWĄ?

Jak wiemy dzienny czas prowadzenia pojazdu jest ściśle określony rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. W rozporządzeniu tym widnieje również zapis dotyczących obowiązkowych pauz, które musi wykonać kierowca. Czy te przerwy w jeździe zagwarantowane prawnie można przerywać np. kontrolą drogową?

Większość kierowców wychodzi z założenia, że nie, powołując się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej określającego prawa kierowcy do przerwy w pracy i sprzeciwiają się prowadzeniu kontroli drogowych podczas odbierania odpoczynku. Z tym tylko, że trudno o jednoznaczną definicję „wypoczynku”. Na podstawie art. 561/2006 można stwierdzić, że przerwa ta oznacza czas, kiedy kierujący nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej czynności.

Ale równocześnie pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do jej wykonywania, czyli pełniąc swoisty dyżur nie ma podstaw do odmowy udziału w kontroli. Powinien on jednak powinien poinformować funkcjonariuszy o stanie czasu swojej pracy, a ci zaś powinni uszanować prawo do jego odpoczynku i odstąpić od kontroli na okres tej przerwy. Jeśli jednak do kontroli dojdzie to kierowca powinien zarejestrować ten fakt w ewidencji czasu pracy pod symbolem „młotków” czyli innej pracy.