JEST W KOŃCU NOWY PROTOKÓŁ I LISTA KONTROLNA ADR – I SĄ ZMIANY

25 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.

Rozporządzenie określa: wzór formularza: listy kontrolnej i protokołu kontroli – stosowane przy kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiednio dla przewozu drogowego, przewozu koleją i przewozu żeglugą śródlądową; oraz sposób i zakres wypełniania listy kontrolnej i protokołu kontroli.

Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Natomiast wzór formularza protokołu kontroli w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002302/O/D20192302.pdf