UWAGA NA BDO! KARY DLA PRZEWOŹNIKÓW DO 1 MLN ZŁ, KIEROWCÓW – 10 TYS. ZŁ

Od 1 stycznia 2020 r. żadna firma nie będzie mogła: przekazać odpadów, transportować odpadów, przyjmować odpadów, bez internetowego konta w BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami).

Znowelizowana Ustawa o odpadach dotyczy podmiotów wytwarzających odpady oraz firm zajmujących się ich transportem. Jeżeli więc na terenie bazy znajduje się warsztat naprawczy dana firma transportowa staje się również automatycznie „producentem” odpadów (zużyte opony, akumulatory, opakowania po olejach) i ma obowiązek rejestracji w BDO.

PRZEKAZUJĄCY (posiadacz odpadów), TRANSPORTUJĄCY, czy ODBIORCA muszą mieć możliwość logowania się do BDO ponieważ zmiany na KPO muszą być dokonywane w czasie rzeczywistym przez każdego z nich.

TRANSPORTUJĄCY odbiera odpad, przyjmuję kartę poprzez zalogowanie się do BDO i generuje potwierdzenie. To potwierdzenie musi mieć kierowca w trakcie transportu. Może być w formie elektronicznej (wysłane mailem, smsem) lub w formie papierowej.

KONSEKWENCJE ZA BRAK REJESTRACJI

  • za brak wniosku o wpis do BDO lub o  zmianę wpisu lub o  wykreślenie z  rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym ustawa przewiduje karę aresztu albo grzywny,
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do BDO grozi administracyjna kara pieniężna od 5 tys. zł do miliona zł,
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, grozi administracyjna kara pieniężna od 5 tys. zł do miliona zł,
  • za transport odpadów bez wpisu do BDO – kara od 2 tys. zł do 10 tys. zł

By wyjaśniać wątpliwości została uruchomiona specjalna infolinia BDO – tel. (22) 34 04 050, (22) 37 50 500, (22) 25 59 450