SZWAJCARIA – OKULARY TO NIE SOCZEWKI!

Obecnie obserwuje się wzrost kontroli na szwajcarskich drogach, głównym celem tych kontroli jest zapewnienie przestrzegania zasad widoczności na drogach (stosowanie okularów korekcyjnych i poszanowanie pola widoczności w pojeździe)

Kierowcy, których prawo jazdy wskazuje, że muszą nosić okulary, muszą je nosić.

Dlatego też, jeśli masz wadę wzroku – sprawdź rubrykę 12 (ograniczenia) w swoim prawie jazdy. Umieszczony tam kod oznacza, że kierowca posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli czyni to zgodnie z adnotacją na dokumencie.

W przypadku wad wzroku będą to kody: 01.01 – okulary, 01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e), 01.03 – szkła ochronne, 01.04 – szkło matowe, 01.05 – przepaska na oko, 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe.

Dlatego jeżeli kierowca z wpisanym kodem 01.01 będzie prowadził pojazd w soczewkach kontaktowych będzie to jednoznaczne, że porusza się bez wymaganych uprawnień.

Dlatego, by nie ryzykować najlepiej zwrócić uwagę na rodzaj kodu wpisanego do prawa jazdy i jeśli ktoś np. kieruje samochodem w soczewkach, a dokument był wydany z adnotacją tylko o okularach, powinien zrobić odpowiednie badania lekarskie oraz wyrobić nowy dokument, z adnotacją 01.01, 01.06.