BDO – KIEROWCY I PRZEWOŹNICY ZŁAPALI ODDECH

9.01.2020 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ściślej przepisów dotyczących bazy danych o odpadach, która pozwala na prowadzenie papierowej ewidencji odpadów do 30.06.2020 r.

Jest to o tyle istotne, że 31 grudnia 2019 r. termin rejestracji upłynął, a w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) zarejestrowało się jedynie ok. 170 tys. firm, z ok. 300 tys., które powinny to zrobić. W dużej mierze jest to wynik tego, że urzędy są tak przepełnione wnioskami, że nie nadążają z generowaniem nowych haseł do BDO i ponad połowa firm w ciągu dalszym nie ma możliwości zalogowania się na platformie.

A przypomnijmy, że kary za niedostosowanie się do nowych przepisów miały być horrendalnie wysokie. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5000 zł – 1 000 000 zł, a za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od  000 do 10 000 zł.