CZECHY – PAMIĘAJ O TYCH DOKUMENTACH

Wszyscy kierowcy zagraniczni, także kierowcy, którzy jedynie przejeżdżają tranzytem przez Czechy, muszą mieć przetłumaczone umowy o pracę na jęz. czeski. Na razie podczas kontroli nie zostały nałożone żadne kary. Nie  oznacza to, że grzywny nie będą mogły zostać nałożone w przyszłości, ponieważ obowiązek jest potwierdzony w prawie, należy  oczywiście lepiej mieć wszystko w porządku. Grzywna może zostać nałożona do wys. 500 000 CZK. Tłumaczenie nie musi być przygotowane przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli pracownik spoza Republiki Czeskiej przebywa na terytorium Republiki Czeskiej w celu świadczenia usług, pracownik ten może być zobowiązany przez organy kontroli pracy do złożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego miejsce ubezpieczenia społecznego (A1), który w przypadku delegowania pracownika w ramach świadczenia usług jest wydawany przez upoważniony organ w państwie działalności przedsiębiorstwa delegującego (w Polsce ZUS).

 

TAXSERVICE – VAT CONSULTING NADOLSKI SP. Z O.O. SP. K.
UL. SZKOLNA 3, 62-050 MOSINA
TEL. + 48 515 608 211
E-MAIL: VAT@NADOLSKI.EU,
 WWW.NADOLSKI.EU