W NORWICH ZAKAZ ROZMÓW W MIESZKANIACH W INNYCH JĘZYKACH NIŻ ANGIELSKI

„Nie tolerujemy ludzi, którzy rozmawiają w swoich mieszkaniach w innym języku niż angielski” – kartki z takim przesłaniem znalazły się na drzwiach jednego z bloków w Winchester Tower w Norwich, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.

Autorzy „przesłania” napisali: „skoro odzyskaliśmy nasz wielki kraj jest jedna zasada, która powinna być jasna dla wszystkich mieszkańców Winchester Tower. Nie tolerujemy ludzi, którzy rozmawiają w swoich mieszkaniach w innym języku niż angielski” – oświadczyli.

Jak dodali: „jeżeli chcesz mówić w macierzystym języku kraju, z którego pochodzisz, sugerujemy wrócić do niego, a mieszkanie zwrócić miastu, by mogli żyć tutaj Brytyjczycy. My będziemy mogli wrócić do tego, co było normalne przed tym, zanim zainfekowaliście nasz kraj”.

Źródło: KierowcyHGV.UK