KOLEJNY WZROST STAWKI OPŁATY PALIWOWEJ W 2020 R.

O 12,3 proc. ma wzrosnąć od 1 marca opłata paliwowa. To już druga podwyżka na 2020 rok (pierwsza – od stycznia – została przeprowadzona w listopadzie).

Podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l i 1000 kg dokonano obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 211).

Według obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim, opłata wyniesie 155,49 zł za 1000 litrów benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami wobec 138,49 zł obecnie. Dla porównania w 2019 roku opłata wynosiła 133,21 zł.

Opłata dla olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wyniesie 323,34 zł za 1000 l wobec 306,34 zł obecnie. W ubiegłym roku obowiązywała stawka na poziomie 297,61 zł.

Dla gazów opłata wzrośnie do 187,55 za 1000 kg. Jeszcze w ubiegłym roku było to 164,61 zł.