JEST ROZPORZĄDZENIE O ZAKRYWANIU UST I NOSA, NIEMNIEJ W KWESTII KIEROWCÓW POZOSTAŁO PEWNE ALE…

Wczoraj, czyli 15  kwietnia zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wcześniejsze jego projekty były mało precyzyjne i jednoznacznie nie sposób było określić, czy zakrywanie ust i nosa ma również obowiązywać kierowców zawodowych.

W rozporządzeniu sporne kwestie zostały wyjaśnione i doprecyzowane.

Obecnie

  • 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

 

Warto jednak zwrócić uwagę na to wyłączenie

  1. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;

 

Czyli w przypadku kierowców jeżdżących w pojedynkę sprawa jest jasna. W pojeździe nie muszą zakrywać ust i nosa. Niemniej , gdy załoga jest dwuosobowa, a kierowcy nie zamieszkują lub nie gospodarują  wspólnie, w myśl przepisów zobligowani są to robić.

Przynajmniej do czasu, kiedy przepisy po raz kolejny zostaną zmienione…

PODOBA CI SIĘ TEN WPIS?

 😁😁😁  KLIKNIJ NA NASZ FANPAGE I POLUB STRONĘ!    😁😁😁

BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO