OD JUTRA RUSZAJĄ WYBRANE URZĘDY W TYM WYDZIAŁY KOMUNIKACYJNE

19 kwietnia w Dzienniku Ustaw pod pozycją 697 roku 2020 opublikowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii koronawirusa.

Czytamy w nim, że urzędy wykonujące zadania o charakterze publicznym dostały kilka dni na wznowienie zadań, na przygotowanie procedur bezpieczeństwa dla urzędników i petentów. Przepis zacznie obowiązywać  22 kwietnia br.

Dla kierowców bardzo ważny jest paragraf 13, w którym czytamy:

Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

  1. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

(…)

I tu warto zwrócić na podpunkt 6, który brzmi:

wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

 

Warto jednak mieć  świadomość, że decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

PODOBA CI SIĘ TEN WPIS?

 😁😁😁  KLIKNIJ NA NASZ FANPAGE I POLUB STRONĘ!    😁😁😁

BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO