GRANICE KRAJÓW ZE STREFY SCHENGEN ZAMKNIĘTE DO 15 CZERWCA?

Komisja Europejska zaleca krajom ze strefy Schengen utrzymanie zamkniętych granic jeszcze przez ponad miesiąc, czyli do 15 czerwca.

Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia ma zastosowanie do „obszaru UE+”, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię), czyli łącznie 30 państw. Komisja wzywa do kontynuacji skoordynowanego podejścia do przedłużenia ograniczenia, ponieważ działania na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób.

W kwietniu zakaz wjazdu do UE został przedłużony na miesiąc – do 15 maja. Wyjątkami od tego zakazu są obywatele UE i lekarze. Każdy kraj będzie decydował, czy zastosować się do zaleceń KE i dalej rozszerzać ograniczenia.

Od 15 maja granice dla swoich obywateli mają otworzyć państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia.