OD 1 CZERWCA ZMIANA LIMITU PASAŻERÓW W TRANSPORCIE ZBIOROWYM!

29 maja 2020 r. ukazało się ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przynosi ono m.in. istotną zmianę w kwestii ilości pasażerów mogących korzystać z pojazdów transportu zbiorowego.

W rozdziale 6, § 17. 1, punkt 2 znalazł się zapis:

środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  1. a) 100% liczby miejsc siedzących albo
  2. b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r.

PODOBA CI SIĘ TEN WPIS?  😎😎😎 POLUB NASZ FANPAGE!