PRZEJŚCIE W MEDYCE OTWARTE DLA RUCHU TOWAROWEGO

15 czerwca ukazało się Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1045

Od północy 15/16 czerwca na granicy z Ukrainą wznowione zostają całodobowe odprawy graniczne samochodów osobowych oraz ciężarowych na drogowym przejściu granicznym w Medyce. Nie dotyczy to jednak ruchu autokarów.

Na granicy z Ukrainą w dalszym ciągu zostają utrzymane obostrzenia sanitarne i ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

Źródło: SG