UDAREMNIONY PRZEWÓZ 20 TON SUSZU TYTONIOWEGO

Dzięki współpracy lubuskiej i dolnośląskiej KAS w okolicach Żar (woj. lubuskie) funkcjonariusze zatrzymali transport ponad 20 ton suszu tytoniowego w postaci sprasowanych i nieodżyłowanych liści. Kierujący pojazdem twierdził, że towar przewozi z Niemiec na Litwę, z dokumentów wynikało że na Łotwę.

Zatrzymany transport nie posiadał numeru referencyjnego SENT, nie był wyposażony w obowiązkowy geolokalizator, który pozwala śledzić trasę przejazdu dostawy.

Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 10 mln zł z tytułu podatku akcyzowego oraz ponad 800 tys. zł z tytułu podatku VAT.

Przewoźnikowi grozi sankcja w wysokości 20 tys. zł, kierowca został ukarany mandatem karnym wysokości 7,5 tys. zł.

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy wszczął postępowanie o naruszenie zapisów ustawy o SENT.

Źródło: KAS