UMOWA NA ROZBUDOWĘ DROGI DK 28 PRZEMYŚL – MEDYKA PODPISANA

Rozpoczyna się rozbudowa DK28 na odcinku Przemyśl-Medyka o długości ok. 7 km. Zadanie w terminie 19 miesięcy zrealizuje firma Eurovia Polska SA za kwotę 99 472 710,10 zł. Zaplanowane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom tego ostatniego nieprzebudowanego odcinka drogi kierującej do przejścia granicznego Medyka-Szeginie.

 Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów.

DK28 Zator – Medyka ma charakter strategiczny gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Inwestycja ma zostać zakończona w lipcu 2022 r.

Źródło: GDDKIA