CZASOWA UTRATA PRAWA JAZDY ZA MANIPULACJE PRZY TACHOGRAFIE?

Prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) – Maciej Wroński – wystosował do Ministra Infrastruktury, Prokuratora Generalnego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego pismo, w którym porusza problem związany z nielegalnymi praktykami związanymi z manipulacją przy tachografach.

Apeluje w nim o zintensyfikowanie działań kontrolnych pod kątem prawidłowego działania urządzeń rejestrujących aktywność kierowcy, chociażby poprzez wzmocnienie kadrowego Inspekcji Transportu Drogowego oraz zatrudnienie inspektorów na zasadach właściwych dla służb mundurowych umożliwiającym m.in. trójzmianową pracę przez okres całej doby.

Jednym z postulatów jest natomiast wprowadzenie sankcji w postaci czasowego zatrzymania prawa jazdy kierowcy korzystającego z samochodu, w którym fałszowane są zapisy tachografu.

Źródło: TLP