ROZPOCZYNA SIĘ REMONT A4 W WOJ. OPOLSKIM

5 sierpnia rozpoczął się remont jezdni północnej autostrady A4 (kierunek Wrocław), który będzie realizowany na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Wykonawca będzie wprowadzał w terenie zmianę organizacji ruchu, która będzie polegać na ustawianiu barier separacyjnych na jezdni południowej (w kierunku Katowic).

Natomiast od soboty, 8 sierpnia rozpocznie się remont docelowy. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic. Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

W trakcie remontu na odcinkach dojazdowych do odcinka prowadzonych robót oraz na całej długości remontowanego odcinka jezdni południowej w pasie rozdziału w odstępach 1 km będzie wystawiona woda dla podróżnych. Podczas prowadzenia prac będą występowały utrudnienia w postaci tymczasowej zmiany organizacji ruch oraz ograniczenia prędkości. Informacje przypominające o prowadzonym remoncie będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści.

Zakończenie prac na remontowanym odcinku autostrady A4 planowane jest w listopadzie br.

Źródło: GDDKiA