FRANCJA – ZAKAZ SPANIA W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH

2 września 2020 r. we Francji opublikowano dekret nr 2020-1104 stwierdzający wykroczenie w przypadku nieprzestrzegania przepisów art. L. 3313-4 kodeksu transportowego.

W punkcie 5 czytamy, że „pracodawca nie może nakazać swojemu pracownikowi spędzenie odpoczynku dobowego lub tygodniowego przewidzianego w kodeksie pracy na pokładzie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony lub w pomieszczeniach, które nie zapewniają warunków bezpieczeństwa i komfortu i higieny szanującej jego zdrowie” oraz że „pracownik ma obowiązek uzasadniać, że ostatnie okresy odpoczynku spędził poza pojazdem, zgodnie z warunkami wymienionymi w poprzednim akapicie”.

Co to oznacza? W skrócie tyle, że jeżeli kierowca nie spełni określonych w zapisie wymagań, jego pracodawca zapłaci 1500 euro. I to zarówno w przypadku, gdy kierowca zostanie przyłapany na spaniu w kabinie, jak i wówczas gdy nie będzie w stanie udowodnić, że poprzednie odpoczynki dobowe również spędził poza nią, przedstawiając np. rachunek z motelu.

Źródło: La Revue Fiduciaire