WYCIEK GORĄCEGO ASFALTU Z CYSTERNY

Dwa zestawy przewożące materiał niebezpieczny w postaci ciekłego asfaltu (UN 3257) zatrzymano do rutynowej kontroli na ekspresowej „siódemce” pomiędzy Kielcami a Skarżysko-Kamienną 15 września. W jednej z cystern należących do rumuńskiego przewoźnika zauważono wyciek gorącego asfaltu. Inspektorzy ITD zabezpieczyli miejsce postoju ciężarówki i wezwali na miejsce Straż Pożarną. Strażacy podjęli decyzję o przeładunku asfaltu do innej cysterny, ponieważ nie było możliwości uszczelnienia wycieku.

Na podstawie stwierdzonych naruszeń z zakresu międzynarodowej umowy ADR wszczęto postępowanie administracyjne wobec rumuńskiego przewoźnika. Na poczet przewidywanej kary pieniężnej pobrano kaucję.

Źródło: GITD