CYSTERNA Z POPĘKANĄ RAMĄ PRZEWOZIŁA ADR-Y

Wspólny patrol ITD  i Żandarmerii Wojskowej zatrzymał do kontroli 23 września na A2 ciężarówkę przewożącą z Niemiec do Polski blisko 23 tony odpadów niebezpiecznych (UN 2811).

Podczas kontroli stanu technicznego zespołu pojazdów stwierdzono, że rama naczepy-cysterny jest popękana. Pęknięcia znajdowały się nad pierwszą osią pojazdu z lewej strony oraz nad trzecią osią pojazdu z prawej strony. W miejscach pęknięć były spawy świadczące o naprawie wcześniejszych takich uszkodzeń. Dodatkowo na pierwszej osi ciągnika samochodowego stwierdzono nadmierne zużycie i uszkodzenie opon.

Funkcjonariusze ITD zatrzymali dowody rejestracyjne ciągnika samochodowego i naczepy. Kierowcy zakazano dalszej jazdy z miejsca kontroli drogowej. Wobec przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostaną wszczęte postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

Źródło: GITD