INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO MA 18 LAT

Pierwsze kontrole drogowe ITD miały miejsce 1 października 2002 r. 18 lat działalności inspekcji w liczbach to m.in.: ponad 3,1 mln kontroli drogowych, ponad 27 tys. kontroli w przedsiębiorstwach i sprawdzonych niemal 16,4 mln dni pracy kierowców. Inspektorzy ITD przeprowadzili m.in.: blisko 480 tys. kontroli przewozu osób, ponad 300 tys. kontroli wagi pojazdów, 286 tys. kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne, czy blisko 60 tys. kontroli przewozu odpadów.

Od 9 lat inspektorzy dbają również o szczelność systemu poboru opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg. W tym czasie przeprowadzili ponad 23 mln kontroli mobilnych, sprawdzając czy opłaty zostały wniesione. Zadania to realizowane jest dziś przez ponad 150 inspektorów.

Rok 2011 w historii Inspekcji był szczególny. Nie tylko rozszerzony został zakres zadań, ale ITD uruchomiła automatyczny system nadzoru nad ruchem drogowym przejmując m.in. 100 fotoradarów od policji i GDDKiA. Dziś system to ponad pół tysiąca urządzeń rejestrujących, a w perspektywie kolejnych 100 nowych odcinków dróg objętych kontrolą. Od 2011 r. ponad 3,6 mln spraw zakończyło się nałożeniem mandatów karnych za przekroczenia prędkości i przejazd na czerwonym świetle, zaś ponad 36 tys. spraw zakończyło się skierowaniem wniosków o ukaranie do sądów.

Źródło: gov.pl