BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA I… KOMPLETU OPON

Niekompletność ogumienia naczepy pojazdu członowego była przyczyną podjęcia kontroli przez podlaskich inspektorów ITD z oddziału łomżyńskiego. Wyniki ważenia potwierdziły podejrzenia kontrolujących. Przeszło 67 ton zamiast przepisowych 40 ton ważył zestaw przewożący koparkę gąsienicową. Kierowca okazał jedynie zezwolenie uprawniające do przejazdu pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej do 60 ton. Ważący ponad 7 ton za dużo zespół pojazdów nie był pilotowany.

Brak wymaganego zezwolenia to nie jedyne naruszenie, jakie ujawnili inspektorzy podczas prowadzonej kontroli. Przepisy wymagają, aby pojazd nienormatywny o masie przekraczającej 60 ton był pilotowany przez pilota. Dodatkowo niesymetryczny brak ogumienia na przedostatniej osi naczepy został zakwalifikowany jako usterka niebezpieczna wpływająca na stabilność i sterowność pojazdu z ładunkiem.

W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy oraz zakazano dalszej jazdy w stwierdzonej konfiguracji. Nieprawidłowy transport koparki skutkował umieszczeniem pojazdu z ładunkiem na wyznaczonym parkingu strzeżonym, który będzie można opuścić po usunięciu usterki technicznej oraz uzyskaniu przez kontrolowany podmiot stosownego zezwolenia kategorii VII.

Wobec firmy realizującej przewóz wszczęto postępowania administracyjne zagrożone łączną karą pieniężną na kwotę 20 tysięcy złotych. Kierowcę ukarano 500-złotowym mandatem.

Źródło: WITD Białystok